RENKEMA MEDIATION

Coaching

Wat is coaching ?

Coaching is begeleiding om beter te functioneren in bijvoorbeeld uw privésituatie of in uw werk. In beide situaties vraagt u zich mogelijk af, waarom u steeds tegen dezelfde problemen oploopt. De coach kan u helpen meer inzicht te krijgen in uw gedragspatronen en in uw wijze van communiceren. Ook na scheiding kan de coach u begeleiden om op een positieve manier met de situatie om te gaan en u te ondersteunen bij de opvoeding van de kinderen (zie ouderbegeleiding).

Coaching is iets voor u, als:
 • u uw communicatievaardigheden wilt uitbreiden
 • uw werk te veel stress met zich meebrengt
 • u meer inzicht wilt krijgen in uw eigen sterke en zwakke kanten
 • u uw prestaties wilt verbeteren
 • de samenwerking met collega's spanningen oproept
 • u niet de kwaliteit kunt leveren, die de functie vereist
 • u een betere balans wilt vinden tussen werk en privé
 • u alternatieven wilt ontwikkelen om de problemen het hoofd te bieden.
Wat is het doel van coaching ?
 • u te helpen eigen sterke en zwakke punten beter te begrijpen
 • u aan te moedigen doelen te stellen voor prestatieverbetering
 • de voortgang in het realiseren van die doelen te bewaken
 • u te helpen problemen te benoemen, die de voortgang van het leerproces in de weg kunnen staan
 • u te helpen alternatieven te genereren en een actieplan op te stellen voor de gevonden problemen
 • u meer inzicht te geven in de werkomgeving
 • u te helpen uw potentieel ten volle te benutten.
Deskundigheid van de coach.
De coach:
 • beschikt over kennis, houding en vaardigheden om het leerproces te begeleiden
 • stimuleert de ander door middel van het geven van feedback
 • daagt uit het eigen leerproces inhoud te geven
 • waarborgt vertrouwelijkheid.

 

UP

copyright | algemene voorwaarden | disclaimer