RENKEMA MEDIATION

NOG TOE TE VOEGEN

Echtscheiding

Met hulp van de mediator: geen vechtscheiding!

Als u besluit te gaan scheiden, is dat een emotionele en moeilijke stap. Er moeten veel zaken geregeld worden, zoals de financiën, het huis, eventueel de alimentatie. Hoe moet dat allemaal?
Hoe voorkomt u, dat u in een vechtscheiding belandt, waarbij er uiteindelijk alleen maar verliezers zijn? Door onder deskundige begeleiding van een onafhankelijke derde, de mediator, samen oplossingen te zoeken voor de zaken, die geregeld moeten worden. De mediator leidt de gesprekken in goede banen, zodat u, ondanks alle verdriet en boosheid, toch in staat bent de beslissingen te nemen, die voor u beiden acceptabel zijn.

Als het goed gaat met de ouders, gaat het goed met de kinderen!

Als partners gaat u uit elkaar, maar als ouders blijft u met elkaar verbonden. De wens van kinderen is, dat hun ouders zo “normaal” mogelijk tegen elkaar doen en de zorgverdeling goed regelen.
Het belang van de kinderen is zo goed mogelijk contact met beide ouders te kunnen onderhouden en niet te hoeven kiezen. Dat betekent, dat u uw eigen problemen tijdelijk opzij zet - hoe moeilijk dat ook is - en als ouders samen zoekt naar de beste regelingen voor de kinderen. De mediator kan u helpen bij dit lastige proces, zodat de kinderen niet in een loyaliteitsconflict komen en u, met respect voor elkaar als ouders, uw ouderrol onbevangen kunt vervullen.

Hoe verdrietig een scheiding ook voor kinderen is: kinderen zijn flexibel en leren goed met de situatie om te gaan, als ouders goed met elkaar omgaan. Waar kinderen niet tegen kunnen, is spanning tussen de ouders. Dat kan tot gevolg hebben, dat kinderen het gevoel krijgen, dat zij het probleem vormen en zij het dus ook moeten oplossen in plaats van hun strijdende ouders.

Kortom: hoe beter u als ouders met elkaar omgaat, hoe minder nadelig effect de echtscheiding heeft op de kinderen.

 

UP

copyright | algemene voorwaarden | disclaimer