RENKEMA MEDIATION

Ouderbegeleiding

Begeleiding Ouders

Voor de kinderen is echtscheiding een ingrijpende gebeurtenis: het zet hun leven op z’n kop.
Als ouders wilt u vooral, dat de kinderen zo min mogelijk in de knel komen. Een goede begeleiding is daarom van het grootste belang.

Drs. Elske Renkema is naast mediator ook orthopedagoge en vanuit deze rol kan zij u helpen bij uw vragen over de effecten van de echtscheiding op uw kinderen. Zij kan u begeleiden bij de communicatie met uw kinderen over zaken, die met de echtscheiding samen hangen:

  • wat vertelt u de kinderen ?
  • hoe beantwoordt u vragen ?
  • bij welke zaken betrekt u de kinderen en bij welke juist niet ?
  • hoe houdt u de kinderen buiten de problemen, die u als (ex)partners heeft ?

Centrale vraag waarmee veel ouders worstelen is: “Hoe creëer ik voor mijn kinderen een veilige situatie, waarin zij hun verdriet en boosheid, maar ook hun wensen kunnen uiten?”

Ook vragen betreffende het gedrag van kinderen kunnen aan de orde komen: “Hoe kan ik goed reageren op veranderd gedrag van mijn kind ? En vooral ook, welke betekenis kan ik daaraan geven ?”

Uiteindelijk doel is
  • dat de kinderen door de scheiding zo min mogelijk emotionele schade oplopen. Pas dan zullen zij zich in de nieuwe situatie bij beide ouders veilig en vrij voelen.
  • dat de ouders, ondanks eigen verdriet, boosheid, teleurstelling of onmacht, zich sterk en zeker voelen in de opvoeding en de begeleiding van hun kinderen,

 

UP

copyright | algemene voorwaarden | disclaimer