RENKEMA MEDIATION

Procedure

Procedure

Afspraken

Aan het begin van het mediation proces wordt een mediation-overeenkomst gesloten, waarin wordt afgesproken, dat partijen met de mediator proberen samen tot een oplossing te komen van het probleem. Verder staan hier belangrijke zaken in, zoals vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en de onpartijdigheid van de mediator.

Vervolgens start het flexibele mediation proces waarbij partijen zich inzetten om tot een oplossing te komen. De mediator brengt vastgelopen communicatie weer op gang en stimuleert de partijen tot overleg en tot het vinden van een oplossing. Belangrijk daarbij is, dat niet alleen naar een duurzame oplossing wordt gezocht, maar ook gewerkt wordt aan verbetering van de relatie. De mediator houdt in de gaten, dat de belangen van beide partijen worden gediend.

Oplossing in Vaststellingsovereenkomst

De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: partijen bepalen zelf hoe de oplossing er uit ziet. Dat levert voor beide partijen een oplossing op, waarover zij beiden tevreden zijn. De uitkomst wordt in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

In geval van echtscheiding (of geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen) gaat het echtscheidingsconvenant naar een advocaat, die bij de rechtbank het verzoekschrift voor de echtscheiding (of ontbinding geregistreerd partnerschap) indient. De rechter bekrachtigt de afspraken en spreekt de echtscheiding uit of ontbindt het geregistreerd partnerschap.
U hoeft hiervoor niet naar de rechtbank.

Mediation blijkt in de praktijk een hoge kans van slagen te hebben.

In de meeste gevallen zijn 3 tot 5 mediationgesprekken voldoende om tot een duurzame oplossing te komen.

 

UP

copyright | algemene voorwaarden | disclaimer