RENKEMA MEDIATION

Tarieven

Kosten

In het algemeen kan gezegd worden, dat medation goedkoper is dan wanneer u beiden een advocaat inschakelt.

Het uur-tarief geldt voor beide partijen samen.Het aantal sessies loopt uiteen van 2 tot 5 à 6 van ongeveer 2 tot 2,5 uur. Uiteraard is dit afhankelijk van de complexiteit van de problematiek. Verder komen zaken als administratie, e-mails, het opmaken van een convenant e.d. voor uw rekening. Aan het begin van de mediation worden hier met u afspraken over gemaakt.

Het kan zijn, dat een deskundige moet worden ingeschakeld, bij voorbeeld een financieel expert. Uiteraard wordt hierover met u overlegd. De honoraria van dergelijke deskundigen zijn tevens voor uw rekening.

U bepaalt samen de verdeelsleutel voor de kosten (meestal is dit op half/half basis ).
In arbeidszaken betaalt in de meeste gevallen de werkgever.

Het honorarium van de mediator wordt berekend volgens een uur-tarief en is niet afhankelijk van het bereiken van een oplossing.

Als u onvoldoende inkomen heeft, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. U betaalt dan een geringe eigen bijdrage. De mediator kan een zogenaamde “toevoeging” voor u aanvragen.
Informatie hierover kunt u vinden op www.rvr.org

Afzeggen van afspraken

Bij verhindering wordt u verzocht de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Bereikt ons de afzegging niet of niet 24 uur van te voren, dan wordt 1 uur in rekening gebracht.

 

UP

copyright | algemene voorwaarden | disclaimer